Ana Sayfa Ekonomi 8 Ocak 2023 87 Görüntüleme

Egeli ihracatçılar: 2023 yılında hedefimiz “Mevcudumuzu korumak” olacak

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza attı. 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi ihracatını artırırken, 3 tane Birlik ise geçen yılki performansının gerisinde kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı ihracat performansı kıymetlendirme toplantısında, “2023 yılı ihracatçılarımız ve ülkemiz açısından “Kayıp Yıl” olacak bir manzara sergiliyor. 2023 yılı için bir maksat koyamıyoruz, maksadımız, “Mevcudumuzu korumak” olacak. Bugünkü döviz kuru ihracatımızı değil, ithalatı dayanaklar noktada. Ülkemizin bu olumsuz atmosferi yaşamaması için tek deva döviz kurlarının artması olacaktır.” iletisini verdi.

Tüm aksiliklere karşın 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attık 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, “2022 yılı pandeminin tesirlerinin azaldığı, fiziki imkanlarımıza yine kavuştuğumuz bir yıl oldu. İhracatçılar olarak fiziki fuarlara, ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, müşteri ziyaretlerine süratli bir geçiş yaptık. Geçen yılbaşında yaptığımız 2021 yılı kıymetlendirme toplantısında 2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat maksadı koymuştuk. 2022 yılında yakın coğrafyamızda Rusya ile Ukrayna ortasında çıkan savaşa ve öbür tüm aksiliklere karşın arı üzere çalışarak 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attık. Ege Bölgesi olarak ihracatımız 31,5 milyar dolara yükseldi.” dedi.

2023 yılının daha sıkıntı geçeceğini öngörüyoruz

Jak Eskinazi, “Geçen yıl başında sizlerle bir ortaya geldiğimizde 2022 yılı için “Altın Yıl” tabirini kullanmıştık. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız, bizler için manevi açıdan çok kıymetli olan 2023 yılı için maalesef olumlu bir tanımlama yapamıyoruz. 2023 yılı ihracatçılarımız ve ülkemiz açısından “Kayıp Yıl” olacak bir manzara sergiliyor. Küresel iktisattaki resesyon, Dünya ekonomilerindeki büyüme sayılarının, 2022 büyüme sayılarının gerisinde kalacağı beklentisi, Toplumsal huzuru bozar hale gelen enflasyon sayıları, Finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, Türk Lirasının döviz kurları karşısındaki düzeyi, Personellik, güç, hammadde fiyatlarındaki artış bizlerin rekabetçi olmasını engelliyor. İhracatçı bugün fiyat tutturamaz, sipariş kabul edemez noktada. Bugün pek çok iş insanımız fabrikaları açık kaldığında mı, kapattıklarında mı daha az ziyan edeceklerinin hesaplarını yapıyor. 2023 yılının güç geçeceğinin sinyallerini 2022 yılının ikinci yarısında alıyorduk ve sizlerin aracılığıyla dillendiriyorduk. 2022 yılının birinci yarısında ihracatımız yüzde 21 artmışken, 2022 yılının ikinci yarısında ihracatımızı yalnızca yüzde 4 artırabildik. Pekçok kesimimizin ihracatın 2022 yılının ikinci yarısında eksileri gördü. 2023 yılının daha güç geçeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Döviz kurunun sabit kalması enflasyonu denetim altına alıyor yaklaşımının gerçekçi olmadığını gördük

2023 yılı için bir maksat koyamadıklarını açıklayan Eskinazi, “2023 yılında gayemiz, “Mevcudumuzu korumak” olacak. Burada mevcudu korumaktan kastımız yalnızca ihracat sayısı değil, tıpkı vakitte firmalarımızı, çalışanlarımızı müdafaayı kastediyorum. Bugün taban fiyattaki artışlar ve döviz kurunun yerinde sayması sonrasında yalnızca sanayi kesimlerimizde değil emek-yoğun tarım ve madencilik kesimlerimizde de personellik maliyetleri çok yükselmiş durumda. Hazırgiyim dalında 800 TL günlük yövmiye fiyatı konuşuluyor. Tarım bölümlerinde bu taban fiyat sonrasında yövmiye fiyatları 500-600 TL bandına gelecek. Bu koşullarda ihracatçı fiyat tutturamayacağı için ihracat yara alacak. İhracatın yara aldığı noktada bilhassa tarım eserlerimizin gerçek pahasını bulması olanaksız. İhracatçımızın yaşayacağı kayıplar, Türkiye’nin kayıpları olarak karşımıza çıkacak. Bugünkü döviz kuru ihracatımızı değil, ithalatı takviyeler noktada. Döviz kurunun sabit kalması enflasyonu denetim altına alıyor yaklaşımının da gerçekçi olmadığını 2022 yılında yaşayarak gördük.” diye konuştu.  

Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu üzere ikinci yüzyılında da büyümenin anahtarı tekrar ihracat olacak

Jak Eskinazi bu tablo devam ederse, 2022 yılında 110 milyar dolar olan dış ticaret açığının 2023 yılında 150 milyar doları aşabileceği ihtarında bulundu.

“Ekonomik tablo makus olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinin 84 yılında var olan, üretmiş ve ihracat yapmış bir kurum olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu üzere ikinci yüzyılında da büyümenin anahtarı tekrar ihracat olacak. 2023 yılında mevcudu korumak için ödevimize çalıştık. İş planlarımızı oluşturduk. Bu yıl daha fazla fuara gideceğiz, daha fazla sektörel ticaret heyetleri ve alım heyeti tertipleri yapacağız. Daha agresif bir pazarlama stratejisi izleyeceğiz. Bu aktiflikleri yaparken Ticaret Bakanlığımızın 2023 yılı için ortaya koyduğu “Hedef Pazarlar, Uzak Ülkeler Stratejisi”ne uyumlu bir takvim oluşturduk. Ticaret Bakanlığımızın maksat pazarlar olarak belirlediği ülke sayısı 2022 yılında 24 iken, 2023 yılında 51 ülkeye çıkarıldı. Bu manalı dayanak ve Yeni Jenerasyon Dayanak olarak tanımladığımız; E-İhracat Dayanağı için Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş nezdinde Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.”

2023 yılında klâsik ihraç pazarı Avrupa Birliği yanında, ABD, Çin, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan’ın ihracatta öne çıkan ülkeler olmasını beklediklerini anlatan Eskinazi şunları söyledi:

“Sizlerle her buluşmamızda söz ettiğimiz üzere kurum olarak artık tüm bölümlerimizin geleceği açısından çok değerli bir gündemi oluşturan sürdürülebilirlik konusu üzerine 2019 yılından bu yana ağır bir biçimde çalışıyoruz. Sanayi ve tarım kesimlerimizin çevreci ve düşük karbonlu üretim modeline geçişlerini hızlandırmak için firmalarımıza URGE projelerimizle dayanak veriyoruz. Yürüttüğümüz URGE projeleri ile firmalarımızın faaliyetlerinin etraf mevzuatı ile uyumlu hale gelmesini ve onların sera gazı emisyonlarının envanterini çıkarmalarını sağlıyoruz. Hazır giysi, dokuma, demir/demirdışı metaller, besin ve tütün dallarına yönelik sürdürülebilirlik odaklı URGE projelerimiz 90’dan fazla firmanın iştirakleri ile başarılı bir halde ilerliyor. 2023 yılında bu halkaya Su eserleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve, hububat bakliyat yağlı tohumlar dallarımızda yeni URGE Projelerimizi ekleyeceğiz.”

EİB Döngüsel İktisat Tasarım ve Üretim Yarışması

Jak Eskinazi, “2023 yılında birinci sefer hayata geçireceğimiz ve bizleri heyecanlandıran bir öbür projemiz ise; EİB Döngüsel İktisat Tasarım ve Üretim Müsabakası olacak. Bu projede geri dönüştürülen eserlerden dizaynlar ve üretimleri hayatımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Sektörel tasarım müsabakalarımızı 2023 yılında da gerçekleştireceğiz. 2022 yılında üzerinde yoğunlaştığımız başlıklardan birisi de Yenilenebilir Güç Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmaları olmuştu. Bu mevzuda bölüm istekli, kamuoyundan büyük bir dayanak görüyoruz. TİM bünyesinde bu mevzuda bir komite çalışmalara başladı. 2023 yılında bu birliğimizi Ege İhracatçı Birlikleri’ne kazandırmak önceliklerimiz ortasında olacak. Üyemiz 8 bini aşkın ihracatçı firmamızın sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerini artırmak için ‘EİB Sürdürülebilirlik Günleri’ eğitim programını düzenliyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi geliştirebilmek için insan kaynağımıza yatırımlar yapıyor, etraf mühendisleri istihdam ediyoruz.” diye konuştu.

GMO FREE Turkish Cotton markası 

Sürdürülebilirlikle ilgili son iki yıldır ağır bir halde yürüttükleri tüm kurumsal çalışmaları kapsamlı bir rapor haline getirdiklerini anlatan Eskinazi, “Bu rapor ile kurumumuzun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve performansını tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla şeffaf bir halde paylaşıyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 yılına nazaran yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr birinci kıta olmayı hedefliyor. Bu kapsamda dokuma ve hazır giysi bölümleri için kıymetli bir hisseye sahip olan eser üretiminde kullanılan hammaddelerin geri dönüştürülmüş yahut öteki sürdürülebilir elyaflar ile üretilmesi gerekecek. Bu kapsamda da pamuk konusunda ülkemizin değerli bir avantajı var. 2022/23 dönemi itibariyle dünyanın 6. en büyük pamuk üreticisi pozisyonuna ulaştık. Organik pamuk üretiminde Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci en fazla üretim yapan ülkesi pozisyonundayız. Kıymetli bir nokta da Türkiye’de üretilen pamuğun tamamının GDO’suz pamuk olması. “GMO FREE Turkish Cotton” ibaresi ile tescili alınan markamız da, tüm bölümün kullanımına hazır hale geldi.” dedi.

Türkiye’de birinci kere sürdürülebilir kavramı kullanılarak GTİP tanımlandı

Jak Eskinazi, “Bu sayede, Türkiye dokumacılık bölümüne ayrıcalıklı bir marka yaratarak rekabet bahtı artırılmış oldu ve münasebetiyle da Türk pamuk üretimine tercih edilen bir statü sağladı. Dokumacılık bölümü açısından bir öbür değerli gelişme, Türkiye’de birinci sefer sürdürülebilir kavramı kullanılarak GTİP tanımlandı. Organik pamuk ve öbür sürdürülebilir pamukları içeren pamuk için farklı bir GTİP tanımlandı. Pamukların Denetimine Ait Tebliğ’de revize yapılarak ayrıyeten organik sürece yetkisi olmayan çırçırlardan organik bir eser çıkmasını önlemeye yönelik değişiklikler yapıldı. Bu sayede organik pamuğun denetimli izlenebilirliği de sağlanmış olacak. Minimum fiyatın artması ve kurun sabit kalmasından ötürü rekabet talihini kaybeden bilhassa dokumacılık ve hazır giysi bölümlerinde personel çıkarmaları başladı. Bayan istihdamı başta olmak üzere istihdamı en yüksek olan dallardan olması sebebiyle toplumsal barışı olumsuz tarafta etkileyecek değerli işten çıkarmalar nedeniyle istihdam kaybı yaşanacak. Ülkemizin bu olumsuz atmosferi yaşamaması için tek deva döviz kurlarının artması olacaktır.” diye konuştu.

Eskinazi, “Hazırgiyim ve konfeksiyon birliğimiz için 2022 yılının ikinci yarısı sıkıntı bir periyot oldu. Üretim maliyetleri artarken, ana ihraç pazarı Avrupa’daki savaş kaynaklı resesyon telaşı, talep azalması dalı direkt etkiledi. Tüm bu aksiliklere karşın Türkiye geneli ve bölge ihracat performansları düzgündü. EHKİB evvelki yıl gerçekleşen sayısı korudu. 2022 yılında %1 düşüşle EHKİB’nin ihracatı 1 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 2022 yılında %6 oranında artış göstererek 829 milyon dolara ulaştı. Deri Birliğimiz yüzde 12 artışla 191 milyon dolar ihracatı Türkiye’ye kazandırdı. Zeytin-zeytinyağı dalımız bu sene rekor kırdı.” dedi.  

Ertan: Türk çelik bölümünün güç girdilerinde takviyeye, dampingli çelik eserleri ithalatının denetim altına alınmasına muhtaçlığı var

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lider Yardımcısı Ege Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Lideri Yalçın Ertan, “2022 yılı inişli çıkışlı olmasına karşın 2 milyar 564 milyon dolar ihracat yaptık. Ülkemiz demir çelik dalı, 2022 yılının Haziran ayına kadar âlâ bir performans gösterdi. 2022 yılı Haziran ayı başından itibaren performansımız yavaş yavaş daha sonra hızlanarak düşmeye başladı. 2021 yılında 40 milyon ton üretim yapan kesimimiz 2022 yılında lakin 34,5 milyon ton üretim yapabilmiştir. Bunun birincil sebebi Ukrayna-Rusya savaşında meçhullükten ötürü fiyatların ani olarak çok yükselmesi ve gerisinden da süratli bir biçimde düşmesidir. Rusya’nın Çin’e ve Hindistan’a petrol eserleri, kömür, demir cevheri üzere demir çelik bölümünün ana girdi hammaddelerini sübvansiyonlu olarak sağlaması, onlara hammadde vermesi lakin bize hammadde yerine dampingli yarı mamul vermesi çelik bölümümüzü probleme düşürüyor. Rusya’da kapasite kullanım oranı çelik tesislerinde yüzde 85 lakin bu oran bizde yıl sonu itibariyle yüzde 51’lere düşmüş vaziyette. Çelikhanelerimiz geçtiğimiz yılın ilkyarısında yüzde 75-77 kapasiteyle çalışırken bu ay dahil yüzde 51’lerde çalışıyor. Rusya, Uzakdoğu ve Hindistan’a yaptığı sübvansiyonlu satışları bize yapmıyor ve hammadde girdimiz olan hurdaya ton başına 200 euro ihracat vergisi koyuyor. Bizim güç maliyetlerimiz de son bir yılda çok yükselmiş durumda ve bu da dalımızı ağır endüstrisine sübvansiyon sağlayan bilhassa Çin, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Japonya ile rekabet edemez hale getirmiştir. Hatta Rusya, Hindistan ve Çin’den ağır çelik mamulleri ithalatı olmaktadır. Daha da kıymetlisi ihracatımızın yaklaşık yüzde 42’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa ülkeleri ile rekabette zorlanabilir hale geldik. Türk çelik bölümündeki bu zorlanma son üç ay içerisinde uygunca barizleşti. Bunun üzerine ABD’deki ekstra vergiler de eklendi. Türkiye 2022 yılı başında dünyada 7’inci büyük çelik üreticisiyken yıl sonu itibariyle 8’inci sıraya gerilemiş durumdayız. Türkiye’nin 55 milyon ton sıvı ham çelik kapasitesi var. Bu önümüzdeki üç yıl içerisinde yapılmakta olan yeni yatırımlarla 68-70 milyon tona çıkacaktır. Türkiye, dünyada çelik kesimi olarak kelam sahibi bir ülke. Türk çelik bölümünün rekabet edilebilirliğini sağlamak için güç girdilerinde dayanağa, öteki ülkelerden yapılan dampingli çelik eserleri ithalatının denetim altına alınmasına muhtaçlığı vardır.”

Uçak: Yaş meyve zerzevat bölümünde amaç 1 milyar 500 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lider Yardımcısı Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak, “Birliğimiz olarak toplam 797 ihracatçı firmamızın takviyesi ile ihracatımızı %6 oranında artırarak 1 milyar 250 milyon dolara çıkarmayı başardık ve Türkiye’nin 5 buçuk milyar dolarlık yaş meyve zerzevat ve mamulleri ihracatının %22’si Birliğimiz üzerinden gerçekleşti. Bu yıl birliğimizde ihracat şampiyonu 257 Milyon dolarla turşular oldu. İhracatımızda ön plana çıkan eserler ise dondurulmuş meyveler, konserve sebzeler, kurutulmuş domates, üzüm, kiraz, mandalina ve domates salçası oldu. İhracat pazarlarımıza baktığımızda ise toplamda 189 ülke ve bölgeye ülkeye yaş meyve zerzevat ve mamulleri ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında ihracatımızın en fazla gerçekleştiği birinci 5 pazarımız Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Hollanda oldu. 2023 yılında ihracatımızı 1 milyar 500 milyon dolar düzeylerine çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Işık: Başta AB olmak üzere dünyanın besin ambarı olduk

Tarım dalları olarak ise %15,3 artışla 34,2 milyar dolara yükselterek başarılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen EİB Organik Eserler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Mehmet Ali Işık şunları söyledi:

“Ege İhracatçı Birlikleri olarak yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık tarım ihracatımızla Türkiye’nin tarım eserleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu olduk. URGE çalışmaları, Turquality projeleri ve tam 30 yıldır Bakanlık, üniversiteler, enstitüler ile bütün paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla tarım ihracatını bugüne getirdik. Başta AB olmak üzere dünyanın besin ambarı olduk. Kuru meyvede yıllık 500 bin tona yakın üretimimizle 1 milyar 600 milyon dolara yakın ihracatımızla dünyada birinciyiz. Kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incirde yıllardır dünyada tepedeyiz. Ziraî üretimde Avrupa’nın birincisi, dünyanın 10’uncu ülkesiyiz. Organik tarımda 500 milyon dolarlık ihracatımız var ve bu sayısı eser çeşitliliğimizle 1 milyar dolar amaca çıkarmayı istiyoruz. Başta Almanya olmak üzere Avrupa, tarımın yüzde 30’unu organik tarıma geçirmeye karar verdi. Türkiye olarak bizim de AB Yeşil Mutabakat vizyonunu beslememiz gerekiyor. EİB olarak zati yıllardır sürdürülebilirlikte önderiz. Öbür bölgelerden Ege Bölgesini ayıran EİB’nin 30 yıllı sürdürülebilirlik vizyonudur. Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlikte tüm İhracatçı Birlikleri ortasında Koordinatör Birliktir.”

Girit: 2023 amacımızı 1.83 milyar dolar olarak şimdiden belirlemiş bulunmaktayız

Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Bedri Girit, “Su eserlerinden, kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt eserlerine insanlığın üç öğün beslenme muhtaçlığına karşılık veren bir eser yelpazesine sahibiz. Türkiye su eserleri ve hayvansal mamuller dalımız tüm bu eserlerde dünya genelinde üretimde ve ihracatçı birinci 10 ülke ortasında yer alıyoruz. Su eserleri, kanatlı, süt eserleri bölümünde 100’den fazla ülkeye, yumurta ve bal dalında de 60’tan fazla ülkeye halihazırda ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında da Türkiye’nin tüm bölümlerde sağladığı 254 miyar dolarlık ihracatta da %1,6’lık bir hisse aldık. Su Eserleri ve hayvansal mamuller bölümü olarak son 10 yılda %145 artış, 2021 yılından bu yana ise %20’lik bir artış ile, 2022 yılı için amaç olarak belirlediğimiz 3.8 milyar dolar ihracatı geçerek birinci sefer 4 milyar dolar düzeyini aştık. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 4.3 milyar dolar ihracat gayemize tüm üye ihracatçılarımızın özverili gayretleri ile yola çıkıyoruz. Ege su eserleri ve hayvansal mamuller dalı olarak 2021 yılından bu yana yüzde 24’lük bir artış ile 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, Bölgemiz besin dalı ihracatının yıldızı olduk. 10 yıl evvel 585 milyon dolar olan ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkarmanın motivasyonu ile 2023 maksadımızı 1.83 milyar dolar olarak şimdiden belirlemiş bulunmaktayız.” dedi.

Tokatlıoğlu: Doğaltaş İhracatımızın da yüzde 78’i işlenmiş doğaltaş eserlerinden yüzde 22’si blok doğaltaş eserlerinden gerçekleşti

Ege Maden İhracatçıları Birliği İdare Konseyi Lider Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, “2022 yılında ise 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata ek olarak, ülke iktisadına tüm kesimlere de hammadde sağlayan bir bölüm olduğumuz için iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık bir bedel oluşturarak ülke iktisadına GSYİH’nın yüzde 5’i oranında katkı sağladık. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık bir maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracatımızın yüzde 65’i(770 milyon dolar) doğaltaş eserlerinden gerçekleşti. Doğaltaş İhracatımızın da yüzde 78’i işlenmiş doğaltaş eserlerinden yüzde 22’si blok doğaltaş eserlerinden gerçekleşti. Türkiye Genelinde en fazla doğaltaş ihracatı Ege Maden İhracatçıları Birliğinden gerçekleştirilmektedir. 26 firmamızla, Yeni Devir Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme isimli UR-GE projemizi başlattık ve firmalarımızın muhtaçlık tahlili çalışmalarını tamamladık. Kısa mühlet içerisinde tekrar bu firmalarımızla yurtdışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. 2023 yılında da Şubat ayında İngiltere ve Brezilya’ya yönelik Ticaret Heyeti organizasyonlarımız olacak. İngiltere ve Brezilya dışında, Kazakistan, Özbekistan, Meksika, Avustralya, Güney Kore, Vietnam, Şili başka heyet tertibi düzenleyeceğimiz ülkelerdir.” dedi.  

Öztürk: 10 yıl evvel 280 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 2022’de ihracatımızı yaklaşık 4 kat artırarak 1 milyar dolar düzeyine çıkardık

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Muhammet Öztürk, “Birliğimizce bundan 10 yıl evvel 280 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 2022 yılında ihracatımızı yaklaşık 4 kat artırarak 1 milyar dolar düzeyine çıkarmış olmanın sevincini ve gururunu yaşamaktayız. 2021 yılında 682 milyon dolar olan ihracatımız, 2022 yılında bir evvelki yıla oranla yüzde 47’lik artışla 1 milyar dolara çıktı. Birliğimizin 2022 yılındaki ihracatına en büyük katkıyı 580 milyon dolarlık fiyatla bitkisel yağ ihracatçılarımız yaparken, Küspeler ve Hayvansal Yem ihracatımız 123 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatımız 98 milyon dolar, çikolata şekerleme ihracatımız 48 milyon dolar ve besin müstahzarları ise 41 milyon dolar ihracata tekabül etti. 2023 yılı sonunda da bu başarımızı sürdürebilmek en büyük temennimiz.” dedi.

Gürle: 2023 yılında da 1.1 milyar dolar amacımız ile yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lideri Ali Fuat Gürle, “Temsil ettiğimiz üç dalın Türkiye geneli ihracat performansını incelediğimizde 2021 yılında yaklaşık 7 milyar $ olan ihracatımız 2022 yılında % 20,8 artış ile 8.4  milyar dolara kadar yükselmiş bulunuyor. Dallarımızdaki bu artış gurur kaynağımız. İhracat sayılarına Ege Bölgesi olarak göz attığımızda ise 2021 yılında yaklaşık 800 milyon $ olan ihracatımız 2022 yılında %16 artış ile 940 milyon dolara kadar yükselmiş bulunuyor. 2022 yılında koyduğumuz gayeleri tutturmanın gurunu ve memnunluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında da 1.1 milyar dolar gayemiz ile yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz.”dedi.

Celep: Tarımın bir “milli güvenlik” sorununa dönüşmesi, an meselesidir

TİM İdare Konseyi Üyesi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İdare Şurası Üyesi Birol Celep, pandemi süreci ve son devirdeki Ukrayna-Rusya krizinin kâfi ve sağlıklı besine ulaşmanın stratejik ve yaşamsal değerini gözler önüne serdiğini söyledi.

“Dünya nüfusundaki artış seyri de dikkate alındığında, önümüzdeki 10 yıl içerisinde besin talebinin her yıl %1,3 seviyesinde artacağı öngörülüyor. Türkiye’de 1990 yılında 42 Milyon Hektar tarım alanı varken, 2021 yılına geldiğimizde bu sayı 37 Milyon hektara geriledi. 30 yılda, Türkiye, 5 Milyon Hektar tarım alanını kaybetti. Tarımın bir “milli güvenlik” sorununa dönüşmesi, an sorunudur. Burada, bilhassa 2021 yılının başından itibaren tesirini artıran global ve mahallî enflasyon, girdi fiyatlarında görülen muazzam artışlar, ülkemizdeki ziraî üretimin önündeki en değerli badirelerin başında gelmektedir. Buna ilaveten rekabetçi kurlarla ihracat yapılamaması ve finansmana erişim sorunu, mevcut durumda ihracatçımızı ve çiftçimizi zora sokmaktadır. Bilhassa global ve mahallî piyasalarda enflasyonist baskının kendini daha çok hissettirdiği bir periyotta ziraî takviyelerin vaktinde ödenmemesi, Türkiye için hala değerli bir gelir ve istihdam kaynağı olan tarım dalında çalışan üreticilerin ve çiftçilerin topraktan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Ziraî üretimi ve üretenleri vaktinde ve kâfi desteklemek zorundayız. Zira, değerli bir gazeteci arkadaşımızın da lisana getirdiği üzere “tarımla doğmuş, yoğrulmuş ve büyümüş bu coğrafyada” üreticinin sorunu, tıpkı vakitte tüketicinin ve milletin problemidir.”

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

gaziantep escort bayan gaziantep escort hacker site muğla escort fethiye escort bodrum escort marmaris escort izmir escort maltepe escort haberror.com pastetext.net Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort deneme bonusu https://www.turkcasino.net/ marklawrence.org tokat escort cheapest viagra cheapest viagra